ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇ ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಉಪಕ್ರಮಗಳು

            ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ 1908 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ರ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ಅಡಮಾನ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 4000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ.

            ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

      ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಕಾವೇರಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಇ-ನೋಂದಣಿ ಉಪಕ್ರಮ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿತು. 2003- 2004ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾವೇರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ,ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಫೀಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೆಕ್ಕಚಾರ, ಇಸಿ ಡೇಟಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ನೋಂದಾಯಿತ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಋಣಭಾರ ಪತ್ರಗಳ ಶೋಧನೆ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ, ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋದಣಿ ಮತ್ತು ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆ/ದತ್ತಾಂಶ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಂಯೋಜಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪುಟಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ/ ಹೆಬ್ಬರಳು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದಾರರ ಫೊಟೋ ಗಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡುವ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ವರದಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ.
2003 ರಿಂದ, ಐಸಿಟಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
              ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸರ್ವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಸಕಾಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2011 ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಭೂಮಿ / ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ, ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣಿ, ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್(ಕೆಒಎಸ್) ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮುಂಗಡ ಕಾಲನಿಗದಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕೃತ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಋಣಭಾರ ಪತ್ರದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
 • ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ
 • ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಕಾಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಿಕೆ.
ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
 • ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಟೋಕನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯ
 • ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ
 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 • ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ.
 • ಬಳಕೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ
 • ಇ-ಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ
 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಪೂರ್ವ-ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾವೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಸ್ತಾವೇಜು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯ, ದಸ್ತಾವೇಜು ನೋಂದಣಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ. ಅತಿಥಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
 • ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಿಕೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
 • ಮುಂಚಿತ ಕಾಲ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವಿಕೆ.
 • ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ
ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳು ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ:
 • ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ.
 • ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ.
ಈ ಸೇವೆಗಳು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂಚಿತ ಸಮಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ನೋಂದಣಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಸ್ತಾವೇಜು ನೋಂದಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯವು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು, ಮೋಸದ ನೋಂದಣಿಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
 • ಪತ್ರಗಳ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು: ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಾಗ ಖರೀದಿದಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
 • ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.
 • ಇ-ಸೈನ್: ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಇ-ಸೈನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಡಿಜಿ-ಲಾಕರ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿತರಿಸಿದ / ವಿನಂತಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಈಗ ನಾಗರಿಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಭೇಟಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಬ್ಲಾಕ್ಚೇನ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ: ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಏಕೈಕ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ಎಸಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು “ಮೌಲ್ಯ” ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಐಒಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮೌಲ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಉಪನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ (ಕೆಒಎಸ್) ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಕಲಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2009 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ (ಎಸಿಸಿ). ಪ್ರಸ್ತುತ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚೂ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉಪಕ್ರಮವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಭೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲಾಖಾ ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಎ) ನೋಂದಣಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1908, ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ (ಬಿ 1) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ (ಕೆ 1) ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲು ಇಲಾಖೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ -
 • ಹಂತ I: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಿ 1 ಮತ್ತು ಕೆ 1 ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳ “ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿ” ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆಂದರೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹಂತ II: ಈ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಿ 1 ಮತ್ತು ಕೆ 1 ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳ “ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿ”ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಧಿಕೃತ ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಕಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು. ಚಾಲನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು (*@karnataka.gov.in) ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ-ಯೇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಗ್ಗಾಗೆ ವೈಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 252 ಉಪನೋಂದಣ ಕಛೇರಿ , 34 ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು 1856 ರ ಹಿಂದಿನವು. 2003 ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆಯು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿಸಲು,ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ತರಬೇತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರ / ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಕೋಶವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಟಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು, ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 • 2002ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 6ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಆಡಳಿತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ
 • 2004 ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಟಿಸಿ ಫಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಎಸ್ಐ
 • ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-10-2023 10:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080